Državno

Volontiranje na Pojedinačnom i ekipnom atletskom prvenstvu Hrvatske za osobe s invaliditetom

Hrvatska volontira 2015.

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Varaždin

Sandra Lovrenčić

042390851

sandra.lovrencic@foi.hr

Ognjena Price 34, 42000 Varaždin

Na Pojedinačnom i ekipnom atletskom prvenstvu Hrvatske za osobe s invaliditetom je sudjelovalo 9 volontera. Zadaci volontera su bili slaganje postolja, pomoć kod premještaja osoba s invaliditetom s kolica na stolice, pripremanje atletskih staza i terena, podjela medalja, prikupljanje rezultata te vješanje na oglasnoj ploči. Unatoč lošem vremenu, volonteri su izvrsno obavili svoj posao. Za svakog volontera je bio organiziran obrok. 

Broj volontera : 9

Početak volontiranja: 23.05.2015. 09:00

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 17:00

Vrijeme volontiranja : 09:00-17:00

Ukupno sati: 72.00

Otvoreno za volontiranje: