Animiramo prolaznike o nama i našoj potrebi 

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 24.09.2020. 10:00

Kraj volontiranja : 17.09.2020. 12:40

Vrijeme volontiranja : 10-14

Ukupno sati: 12.00

Otvoreno za volontiranje: Javite se! Trebamo vas!