milani

POSLUŽIVANJE VEČERE U PRIHVATILIŠTU ZA BESKUĆNIKE

Hrvatska volontira 2020

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED MJESNO BRATSTVO TRSAT

Rijeka

Dijana Superina

0994546920

prihvatiliste.ofstrsat@gmail.com

Baštijanova 25a

 

Prihvatilište za beskućnike "Ruže sv.Franje"zbrinjava jednu od najranjivijih skupina ljudi već trinaest godina. Postoje razne aktivnosti u kojima je moguće sudjelovanje volontera. Odlučili smo vam za ovu akciju volontiranja u kojoj smo ujedinjeni sa cijelom Hrvatskom, ponuditi mogućnost ulaska u prihvatilište kroz aktivnost posluživanja večere beskućnicima. Volonteri trebaju najaviti svoj dolazak dva dana ranije te doći na dan volontiranje 15 minuta prije kako bi bili detaljno upoznati s načinom provođenja aktivnosti i prostorom u kome će se volontiranje odvijati.. Volonteri su u kuhinji, djele gotovu večeru kroz dva sata po dolasku svakoga korisnika Prihvatilišta. Nakon večere slijedi pranje posuđa i po volji volontera-druženje s korisnicima. Ovaj način volontiranja je dostupan svima, nije potrebno posjedovati posebne vještine i znanja.

Broj volontera : 8

Početak volontiranja: 23.09.2020. 19:00

Kraj volontiranja : 26.09.2020. 21:00

Vrijeme volontiranja : 19:00 do 20:00

Ukupno sati: 16.00

Otvoreno za volontiranje: Volontiranje s beskućnicima biti će posebno iskustvo za sve one koji se odvaže na prijavu. Pružiti ruku najpotrebitijima ostavlja neizbrisiv trag u životu pojedinca. Pruža vam se prilika da nahranite potrebitog svakog dana od 19:00 do 21:00 i to 365 dana u godini. Neka vas potakne ova akcija "Hrvatska volontira" da postanete naš stalni volonter!