szu.jpg

Individualne poduke - Subota za učenje Dubrovnik

Hrvatska volontira 2020

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai

Dubrovnik

Anja Markovic

0919511009

ured.vcd@gmail.com

Sv. križa 3

Inidividualne poduke iz raznih predmeta u sklopu 7 godišnjeg volonterskog programa koji je nastao u suradnji sa Savjetovalištem Luka Ritz 

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 26.09.2020. 12:49

Kraj volontiranja : 26.09.2020. 12:49

Vrijeme volontiranja : 9-12

Ukupno sati: 12.00

Otvoreno za volontiranje: