Novi

Volonter/ka u Društvenom centru Borovje

Hrvatska volontira 2021

Hrabri telefon

Zagreb

Antonija Hojt Ilić

091 2221 719

drustvenicentar@hrabritelefon.hr

Bože i Nikole Bionde 7

"Društveni centar Borovje" je u periodu od 04.06.2021. do 12.06.2021.zaprimao prijave studenata/ica pomagačkih struka za volontiranje na programima Društvenog centra Borovje: voditelj/ica preventivno - socijalizacijskih radionica (čiji je cilj primarna prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih, kao i zlostavljanja i zanemarivanja, kroz različite kreativne sadržaje), i voditelj/ica pomoći pri učenju (čiji je cilj snažiti dijete za samostalno učenje i razvijati radne navike).

Zaprimljeno je ukupno 20 prijava za voditelje/ice radionica i 10 prijava za voditelje/ice pomoći pri učenju. Nakon zaprimljenih prijava, odabrani su volonteri/ke s kojima su održani selekcijski razgovori te je potom donešena konačna odluka o volonterima koji će biti uključeni u volonterske programe "Društvenog centra Borovje".

Prije početka volontiranja, volonteri su dužni sudjelovati na osnovnoj edukaciji te organizacijskom sastanku. Volonteri nakon toga  tijekom cijele školske godine 2021./2022. rade s djecom predškolskog ili osnovnoškolskog uzrasta, jednom tjedno u trajanju od 60 minuta u prostoru Društvenog centra Borovje.

tim Društvenog centra Borovje

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 27.09.2021. 08:00

Kraj volontiranja : 17.06.2022. 20:00

Vrijeme volontiranja : 9-19

Ukupno sati: 90.00

Otvoreno za volontiranje: