1.jpg

Čišćenje infektivnog otpada

Hrvatska volontira 2021

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat

Zadar

Siniša Kabić Peters

095 9021749

udrugaporat@gmail.com

Ilije Smiljanića 2

U sklopu programa smanjenja šteta Minus virus, povodom dana Hrvatska volontiraudruga Porat svake godine organizira akciju čišćenja infektivnog otpada (iskorištenih igala i šprica) na području Grada Zadra.

Za potrebe akcije volonteri će biti educirani i opremljeni zaštitnom opremom potrebnom za sigurno obavljanje ovakve aktivnosti. Sav iskorišteni pribor koji se prikupi u akciji odlaže se u posebne spremnike i kasnije odlazi na spaljivanje.

Cilj ovakvih akcija koje udruga Porat uspješno provodi već duži niz godina je prevenirati moguće ubode građana, a posebice djece te ih time zaštititi i smanjiti opasnosti od zaraze virusnim hepatitisom B i C i tetanusom. Također, cilj ove akcije je i upozoriti javnost na opasnosti koje prijete od odbačenog infektivnog otpada.

Izuzetna opasnost sastoji se u tome što je nerijetko skriven od pogleda građana i djece u prašini, gustoj travi ili pod lišćem.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 01.10.2021. 11:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 13:00

Vrijeme volontiranja : 11-13

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: