Volonter prima korisnike na ulazu po četvero, zbog preventivnih mjera i izvršavanje istih mjera (maskice i rukavice).Dva volontera na kompjutoru djele hranu korisnicima i tu hranu upisuju u komp. KOrisnik dolazi u prostor s iskaznicom na kojoj napisan datum kad treba doći. Volonter daje hranu i potpisuje kod datuma da je paket dodjeljen. Korisnik poslje dodjeljenog paketa odlazi do volonera koji naručuje za drugi put.   

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 29.09.2021. 13:00

Kraj volontiranja : 29.09.2021. 15:00

Vrijeme volontiranja : 13-15h

Ukupno sati: 4.00

Otvoreno za volontiranje: Potreba volonterima je ne presušna. Naša baza za pomoć potrebnima se bazira na volonterima. Javite se. Geslo "Tko će ako ne ja"