test

Socijalna Samoposluga "Kruh sv. Elizabete" Ri ; Besplatni pravni savjeti

Hrvatska volontira 2021

Socijalna Samoposluga Kruh sv Elizabete OFS Gospa Lurdska Žabica

Rijeka

Elida Verunica

097 63 63 946

socijalna.samoposluga@gmail.com

Užarska 17

Volonterka odvjetnica Tomislava Furčić zauzeto pomaže našim korisnicima u svim pravnim savjetima. Svakako ako bi bilo više ljudi koji bi volontirali bilo bi olakšavajuće. 

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 29.09.2021. 11:00

Kraj volontiranja : 02.10.2021. 17:00

Vrijeme volontiranja : 11-17

Ukupno sati: 24.00

Otvoreno za volontiranje: svi koji su pravne struke mogu volontirati