Imamo 30 korisnika kojima nosimo jednom mjesečno paket hrane na adresu. Ne mogu doći sami; invalidi su i nemoćni a sami.  

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 30.09.2021. 14:00

Kraj volontiranja : 30.09.2021. 18:00

Vrijeme volontiranja : 14-18

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: Ljudi dobre volje, mogućnosti i želje za pomaganjem potrebnima, javi te se. Trebamo vas. Vaše srce, osmjeh i ruke!