Prikupljanje

GAMcija za Petrinju

Hrvatska volontira 2021

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Rijeka

Leonila Marač

051/338-195

ured@gam.hr

Frana Kurelca 1

Učenici naše škole prikupljat će školski pribor za učenike Srednje škole Petrinja. Plan je da učenik priprema paket za učenika istog razreda iz Petrinje. Nakon završetka akcije sukladno količini prikupljenog organizirat ćemo prijevoz do Petrinje. 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 26.09.2021. 14:00

Kraj volontiranja : 30.09.2021. 20:00

Vrijeme volontiranja : Školski pribor prikupljat će se u školskoj knjižnici od 14 do 20 sati, pet dana

Ukupno sati: 30.00

Otvoreno za volontiranje: