ck.jpg

Organiziranje skladišta i spajanje paketa za socijalno ugrožene i radno nesposobne samce

Hrvatska volontira 2021

Udruga Srma

Sinj

Dijana Filipović-Grčić

098/625754

dfilipovic.g@gmail.com

Brnaska 44, 21230 Sinj

Kroz 3 sata volonterske aktivnosti volonteri će slagati skladište za Socijalnu samoposlugu Grada Sinja, i potom spojiti pakete za socijalno ugrožene obitelji i radno nesposobne samce

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 30.09.2021. 08:00

Kraj volontiranja : 30.09.2021. 10:00

Vrijeme volontiranja : 2

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: