st.jpg

Posjet starima i nemoćnima

Hrvatska volontira 2021

Udruga Srma

Sinj

Dijana Filipović-Grčić

098/625754

dfilipovic.g@gmail.com

Brnaska 44 Sinj,

1. 10 . će volonteri organizirano posjetiti 5 starijih osoba na području Sinja koje su u potrebi, provesti s njima u razgovoru sat vremena i ako je potrebno nešto počistiti, pospremiti, kupiti

Broj volontera : 6

Početak volontiranja: 01.10.2021. 08:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 12:00

Vrijeme volontiranja : 8-12h

Ukupno sati: 24.00

Otvoreno za volontiranje: