IMG_20151027_114906.jpg

Izrada nagrade za volontere i organizatore volontiranja "Volonterska ruka"

Hrvatska volontira 2021

Udruga socijalnih radnika

Zadar

Josip Vidov

023 250 830

info@vczd.org

Jurja Bijankinija 7, 23000 Zadar

Volonterski centar Zadar svake godine, povodom Međunarodnog dana volontera 5. prosincadodjeljuje nagradu najvolonteru/ki i organizaciji koji su se posebno istaknuli u području volontiranja.  Nagradu izrađuju volonteri/ke - učenici/e Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar.

Volonterski centar se na ovaj način želi upoznati s radom organizacija na području volonterstva i potaknuti budući volonterski rad. Ujedno, želja nam je potaknuti da se organizacije što više usmjere volonterskom potencijalu i da se njihov dotadašnji i budući rad i trud cijeni i nagrađuje. Vrednovanjem doprinosa pojedinca i organizacija doprinosi se afirmaciji volonterstva. Cilj nagrade koju je osmislio Volonterski centar Zadar je uspostavljanje kvalitetnog odnosa suradnje i međusobne potpore razvoju neprofitnih organizacija koje djeluju na području Zadarske županije i vrednovanje njihovog rada u razvoju civilnog društva Zadarske županije. Nagrada za volontera/ku je oblik vrednovanja volonterskog angažmana volontera i njihovog doprinosa kako civilnom društvu Zadarske županije, tako i civilnom društvu Hrvatske. 

 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 29.09.2021. 10:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: U ovoj volonterskoj aktivnosti sudjeluju učenici/e Škole primjenjene umjetnosti i dizajna Zadar te nisu potrebni vanjski volonteri.