završna

Uređenje dvorišta i okoliša u PŠ Miljevci

Hrvatska volontira 2021

OŠ Vladimira Nazora

Nova Bukovica

ĐORA ĐORĐEVIĆ

033565256

dora.dordevic@skole.hr

Ulica kralja Tomislava 6, 33518, Miljevci

Ovom aktivnošću, akcijom želimo urediti dvorište i okoliš područne škole.

Predvidjeli smo:

- bojanje ograde oko škole 

- bojanje sprava na dječjem igračištu.

- uređenje travnjaka na malonogometnom igralištu

- ucrtavanje i bojanje poligona za djecu.

U planu nam je nabavka mobilnog koša za košarku

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 01.10.2021. 09:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 14:00

Vrijeme volontiranja : 9-14

Ukupno sati: 5.00

Otvoreno za volontiranje: