Hrvatska

Korporativnim volontiranjem do bolje zajednice

Hrvatska volontira 2021

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Pula (Pola)

Jakov Cipurić

+385 52 /212-938

zaklada@civilnodrustvo-istra.hr

Riva 8

Ova volonterska akcija organizirana je od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva uz potporu nekoliko dionika: Dječji Vrtić Maslačak Pula, Natura Histrica, Svijet biljaka d.o.o., Max City d.o.o. te Brioni d.o.o. U okviru prvog dana akcije sa djecom iz vrtića, uz pomoć djelatnika vrtića i volontera Zaklade, pripremit će se i izgraditi hotel za kukce. Tada će predstavnica Natura Histrice održati djeci prilagođeno predavanje o kukcima i važnosti oprašivanja. Sljedeći dan djecu će autobus Brioni d.o.o. zajedno sa izrađenim hotelom za kukce odvesti do Svijeta Biljaka gdje će djeca, zajedno sa djelatnicima Svijeta Biljaka i vrtića te volontera iz Zaklade postaviti hotel na prikladno mjesto. Iza toga, djelatnici Svijeta biljaka djeci će održati prilagođeno predavanje o mediteranskom bilju, eteričnim uljima i zdravlju. Nakon provedene akcije će se u Max City shopping centru organizirati izložba fotografija sa volonterske akcije koja će biti izložena 10 dana i prikazivati tijek aktivnosti.
Akcija obuhvaća pripremu materijala za sklapanje hotela, sklapanje samog hotela, prijevoz, dva predavanja, postavljanje hotela, 10-dnevnu izložbu fotografija sa aktivnosti uz pripremne radnje za istu.

 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 29.09.2021. 09:00

Kraj volontiranja : 30.09.2021. 13:00

Vrijeme volontiranja : 09:00-13:00

Ukupno sati: 80.00

Otvoreno za volontiranje: Ne, osigurali sami.