Hrvstaka

Senzorne ploče za male i velike Leptiriće

Hrvatska volontira 2021

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Vukovar

PRONI Centar za socijalno podučavanje

0989588687

volonterski-vukovar@proni.hr

Velebitska 16b

PRONI Centar u suradnji s Udrugom roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići planira provesti volontersku akciju u prostoru pomenute Udruge. Izrađivat će se senzorne ploče koje će biti postavljene na ulazu u udrugu te će djecu poticati na istraživanje i interakciju, razvoj fine motorike, učenje uzrok - posljedica, vizualne podražaje kroz razne boje i oblike te puno taktilne stimulacije. Senzorne ploče doprinose senzomotoričkom razvoju kod svakog djeteta, a posebice kod djeteta s teškoćama u razvoju.

 

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 01.10.2021. 11:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 14:00

Vrijeme volontiranja : 11:00 - 14:00

Ukupno sati: 45.00

Otvoreno za volontiranje: