dostava-2-10-obroci.jpg

Dostava obroka

Hrvatska volontira 2021

Volonterski klub Kapljica

Zadar

s. Viktorija Gadža

098 9202726

s.gadza@gmail.com

J. Vidulića 2

2. 10 . volonteri će posjetiti nekoliko korisnika pučke kuhinje na području Zadra te im dostaviti pripremljene obroke.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 02.10.2021. 09:00

Kraj volontiranja : 02.10.2021. 11:00

Vrijeme volontiranja : 2

Ukupno sati: 4.00

Otvoreno za volontiranje: