Volonterke

Volontiranje u KBC-u Rijeka - odjel kirurgije

Hrvatska volontira 2015.

Udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka

Rijeka

Katherine Trinajstić

051371049

info@klub-nada-rijeka.hr

Krešimirova 42, 51000 Rijeka

Volonterke Udruga Nada, koje su i same prošle operaciju karcinoma dojke te su psihički i fizički rehabilitirane, zajedno sa volonterima psihoterapeutima, posjetile su  odjel kirurgije KBC-a Rijeka gdje pružaju emocionalnu i praktičnu pomoć novim bolesnicama koje čekaju operaciju dojke.

Broj volontera : 8

Početak volontiranja: 20.05.2015. 17:00

Kraj volontiranja : 20.05.2015. 19:00

Vrijeme volontiranja : 17-19

Ukupno sati: 16.00

Otvoreno za volontiranje: