IMG_4427.JPG

Oboji smeđe i sivo u veselo i živo

Hrvatska volontira 2021

Osnovna škola Dalj

Dalj

Daniela Maršalek

0977736741

daniela.marsalek@skole.hr

Dalj, Zagrebačka 2b

Bojenje školske ograde u vesele i žive boje. Učenici će sa svojim učiteljima, prema rasporedu, bojati dio školske ograde. Nastavak je to aktivnosti započete prošle školske godine. Ograda je duga i posla ima za sve :)

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 29.09.2021. 09:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 15:00

Vrijeme volontiranja : prijepodnevni sati tijekom nastavnoga dana

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: