WhatsApp

(Za)plešimo (za)jedno

Hrvatska volontira 2021

Udruga za mlade Agora

Duga Resa

ROMAN GROBENSKI

0976791040

udrugazamlade.agora@gmail.com

Jozefinska cesta 8

Jednodnevni volonterski događaj volontera udruge za mlade Agora i Matice umirovljenika Duga Resa gdje će volonteri okupljene poučiti tradicionalnim plesovima našega podneblja. Događaj je namijenjen sudionicima svih uzrasta, a održat će se u Prostoru za mlade u Dugoj Resi. Broj sudionika bit će ograničen. Ovim događajem, potičemo inkluziju starije i mlađe populacije. Upravo je zato moto i naziv događaja Plešimo jedno tj. Zaplešimo zajedno. Također, ovime potičemo polaznike na važnost uzajamnog razumijevanja, ali i važnost dnevne fizičke aktivnosti. 

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 01.10.2021. 18:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 21:00

Vrijeme volontiranja : 18.00-21.00

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo sve željne naučiti ili podučiti određen ples, da nam se najave i pridruže na događaju (Za)plešimo (za)jedno.