bb.jpg

zaBILImo Brig

Hrvatska volontira 2021

Mjesni odbor Bili brig

Zadar

Marin Pijaca

091 661 7071

mjesniodborbilibrig@gmail.com

Put Pudarice 30a

U akciji će volonteri prebojavati išarane zidove po dvorištima u zadarskom kvartu Bili brig.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 02.10.2021. 10:00

Kraj volontiranja : 02.10.2021. 17:00

Vrijeme volontiranja : 10-17

Ukupno sati: 140.00

Otvoreno za volontiranje: Akcija je otvorena za sve ljude dobre volje koji žele malo zasukati rukave :) i uljepšati naš kvart. Za volontere smo osigurali i iće i piće :) Javite se na gore navedeni kontakt.