21.jpg

ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE OKOLIŠA I PROSTORIJA UDRUGE

Hrvatska volontira 2021

Društvo tjelesnih invalida grad Rijeka

Rijeka

Marijana Kraljić

051 633 017

tjelesni-invalidi@ri.t-com.hr

Ivana Ćikovića Belog 8a, Rijeka

Devet volontera će u srijedu 29.09.2021. godine od 9 do 12 sati očistitismeće te urediti okoliš udruge kao i prostorije" Kluba za treću dob". Predvidjeli smo sljedeće aktivnosti:

- uklanjanje otpada i smeća iz okoliša Udruge na adresi Ivana Ćikovića Belog 8a, Rijeka

- pranje tende iznad ulaza

-čišćenje kuhinje u "Klubu za treću dob", gdje se, na istoj adresi održavaju radionice starijih osoba.

Broj volontera : 9

Početak volontiranja: 29.09.2021. 09:00

Kraj volontiranja : 29.09.2021. 12:00

Vrijeme volontiranja : 9 - 12

Ukupno sati: 27.00

Otvoreno za volontiranje: