hRVATSKA

"ZVONČIĆI ZA PRIRODU"

Hrvatska volontira 2021

Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići

Karlovac

Ivana Leš

047/431-553; 091/140-5969

zvoncici.karlovac@gmail.com

Trg Sv. Franje Ksaverskog 2

U sklopu ovogodišnje akcije "Hrvatska volontira" Udruga Zvončići organizirat će volontersku akciju pod nazivom "Zvončići za prirodu" koja će se održati 29.09.2021. godine s početkom u 12:00 sati. Volonterskom akcijom uredio bi se park ispred Udruge u sklopu kojeg je dječje igralište kao i okoliš oko Udruge. U akciju bi uključili i stanare zgrade u kojoj Udruga djeluje kao i roditelje naših malih korisnika. Cilj ove akcije je pružiti kvalitetnije uvjete boravka u prirodi našim korisnicima i njihovim roditeljima, koji svoje vrijeme čekajući na terapije provode u parku i igralištu, kao i stanarima okolnih zgrada.

Broj volontera : 8

Početak volontiranja: 29.09.2021. 12:00

Kraj volontiranja : 29.09.2021. 15:00

Vrijeme volontiranja : 12-15

Ukupno sati: 24.00

Otvoreno za volontiranje: