WhatsApp

Mislimo na peseke i mace

Hrvatska volontira 2021

Volonterski klub Prirodoslovne škole Vladimira Preloga

Zagreb

Irena Marinić

095 9082749

irenamarinic1212@gmail.com

Ulica grada Vukovara 269

Povodom Svjetkog dana zaštite životinja u našoj školi provest će se akcija sakupljanja potrepština za skloništa za napuštene životinje. Akcija će trajati tjedan dana, od 27.rujna do 1. listopada. Kutije s obavijesti će se nalaziti na ulazu u školu. Sve sakupljene potrepštine odnijet će se skloništima za životinje koje su u potrebi. Cilj akcije je poboljšati standarde životinjskog blagostanja pružajući potporu organizacijama koje skrbe o životinjama. Geslo naše akcije će biti: Mislimo na peseke i mace!

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 27.09.2021. 08:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 20:00

Vrijeme volontiranja : 5

Ukupno sati: 250.00

Otvoreno za volontiranje: