varaždin.jpg

"Ulične svjetiljke" u školi

Hrvatska volontira 2021

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED MJESNO BRATSTVO TRSAT

Varaždin

Mara Bago

0918884926

ulicne.svjetiljke@gmail.com

ul. Božene Plazzeriano 4, Varaždin

"Ulične svjetiljke" su projekt kojem je osnovna zadaća briga o beskućnicima i osobama koje su u riziku od beskućništva. U sklopu projekta izdaje se časopis "Ulične svjetiljke" koji je prije 13 godina bio prvi u Hrvatskoj takve prirode. Časopis svojim tekstovima nastoji približiti socijalnu problematiku građanstvu, a u njegovu nastajanju sudjeluju svojim tekstovima i sami korisnici ovog projekta. Časopis korisnici nude na ulicama gradova te na taj način zarađuju sebi za osnovna životna sredstva i dolaze u izravan kontakt s kupcima koji se imaju prilike susresti s osobama na margini. 

U ovu akciju uključiti će se profesori i učenici Gospodarske škole u Varaždinu. Edukacija mladih ljudi naša je obaveza i zadatak, a kad su profesori senzibilizirani za potrebite, onda nam je posao lagan. Odgoj mladih na način da primjećuju stvari oko sebe i mijenjalu na bolje, zalog su za našu budućnost.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 30.09.2021. 09:00

Kraj volontiranja : 30.09.2021. 10:00

Vrijeme volontiranja : 9:00-10:00

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: Volonteri su učenici Gospodarske škole Varaždin.