1.jpeg

Tečaj samoobrane za djevojke i žene

Hrvatska volontira 2021

Ženska grupa Karlovac Korak

Karlovac

Ivona Bandula

047 600 392

info.korak@gmail.com

Vladka Mačeka 13

Ženska grupa Karlovac "Korak" u sklopu svojih brojnih aktivnosti usmjerenih na zaštitu prava žena i djece, a osobito na prevenciju nasilja nad ženama i djecom, organizira u suradnji s Policijskom upravom karlovačkom tečaj samoobrane za djevojke i žene. Cilj ovog tečaja je podučiti sudionice da prepoznaju signale opasnosti te kroz tehnike samoobrane izbjegnu, spriječe ili neutraliziraju moguće tjelesne napade. Aktivnim sudjelovanjem i izvođenjem tehnika i taktičnog postupanja djevojke i žene osnažuju se za odlučno i učinkovito postupanje u stresnim situacijama uličnog uznemiravanja ili nasilja. Jednosatni tečaj u dvije grupe će se održati u prostorijama sportske dvorane Policijske postaje Karlovac, a vodit će ga dvojica volontera, policijski službenici interventne policije PP Karlovac. Namijenjen je učenicama Mješovito industrijsko-obrtničke škole u Karlovcu, kao i zaposlenicama Centra za socijalnu skrb Karlovac i Ženske grupe Karlovac "Korak". Aktivnost se provodi u sklopu ovogodišnje nacionalne kampanje Hrvatska volontira i projekta "Lily" Ministarstva unutarnjih poslova.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 01.10.2021. 10:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12 h

Ukupno sati: 4.00

Otvoreno za volontiranje: Aktivnost je zatvorena za vanjske volontere.