test

Pomoć na OPG-u "Dunavski raj"

Hrvatska volontira 2021

OŠ Nikola Andrić Vukovar

Vukovar

Jasminka Kosor

0989503732

denis@dunavski-raj.com

Vučedol,123

Volonteri  OŠ Nikole Andrića u ovoj volonterskoj akciji će pomagati na poljoprivrednom gospodarskom imanju " Dunavski raj" i knjičkom klubu.

Akcije u koju će biti volonteri uključeni su uređenje okoliša,bojanje ograde i briga o životinjama.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 25.09.2021. 12:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 15:00

Vrijeme volontiranja : 12-15

Ukupno sati: 3.00

Otvoreno za volontiranje: /