marin

Pomoć u učenju

Hrvatska volontira 2021

Centar za održivi razvoj

Imotski

Snježana Petrušić

021 410 274

cor.dalmacija@gmail.com

Ulica B. Bušića 25

U novoj školskoj godini ponovno otvaramo vrata učenicima koji trebaju pomoć u učenju 2. listopada u 9 sati. Volonterski program „Pomoć u učenju“ nastavak je aktivnosti koje provodimo desetak godina, a zadnjih godina u okviru lokalnog volonterskog centra. Programom se omogućuje volonterska poduka učenicima osnovnih škola, i to hrvatskog, engleskog i matematike. U akciju planiramo uključiti minimalno 5 volontera koji će obavljati pomoć u učenju iz različitih obrazovnih područja. Organizacija volonterske pomoći u učenju (instrukcije) djeci iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji provodi u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Imotski i partnerskim školama. 

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 02.10.2021. 09:00

Kraj volontiranja : 02.10.2021. 16:00

Vrijeme volontiranja : 9-16

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo sve zainteresirane volontere/ke da se jave na e-mail adresu cor.dalmacija@gmail.com ili na broj telefona 021 410 274 radnim danom, u vremenu od 9 – 12 sati. Opis volonterskog mjesta – Pomoć u učenju 1. Naslov volonterskog mjesta Volonter edukator – osoba koja daje instrukcije, pomaže pri učenju i izvršavanju školskih obaveza. 2. Mjesto rada: Imotski 3. Učinak volontera Volonter će svojim znanjem pridonijeti većoj uspješnosti učenika u svladavanju školskog gradiva. 4. Odgovornosti i dužnosti volontera - Pomoć učenicima koji imaju poteškoćama u svladavanju gradiva iz hrvatskog, engleskog i/ili matematike - Pomoć u pisanju domaćih zadaća - Pružanje podrške tijekom procesa učenja - Vođenje evidencije volonterskih sati provedenih u volonterskom programu - Vođenje dnevnika rada - Sudjelovanje na uvodnom sastanku gdje će volonter dobiti sve informacije o opsegu posla 5. Potrebne kvalifikacije volontera Poželjne karakteristike volontera su odgovornost, prilagodljivost, dosljednost, spremnost na učenje, interes za rad s djecom i mladima, kreativnost, empatija. 6. Potrebna prednost (po tjednu odnosno sukladno prirodi volonterske pozicije) - kontinuirano volontiranje - 1 dan u tjednu, poželjno subota; po potrebi i u skladu s vlastitim mogućnostima i više - motiviranost za sudjelovanje na edukaciji i usavršavanje 7. Opis edukacije koju će dobiti volonter Centar će održati edukaciju o volontiranju, pravima i obvezama koje volontiranje podrazumijeva. Ako se ukaže prilika, Centar će uputiti volontera na edukaciju o menadžmentu volontera. Volonter će biti pozvan da se uključi u edukativne aktivnosti koje provodi udruga. Ukoliko volonteru bude potrebna pomoć u razvoju određenih vještina, pružit će mu se mogućnost usvajanja tih vještina (npr. dodatni rad na računalu, rukovanje skenerom, faks uređajem i sl.) 8. Korist koju će volonter dobiva od volontiranja - Volonter stječe iskustvo rada s mladima, stječe nove kontakte i širi socijalnu mrežu - razvija svoje komunikacijske i socijalne vještine - Stječe prilike sudjelovanja na edukacijama koje provodi udruga - Volonter koji to želi, ima pravo na potvrdu o volontiranju i potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem 9. Praćenje rada i evaluacija Evaluaciju rada volontera provodi koordinator (redovitost dolaženja, odgovornost u poslu, komunikacija sa korisnicima i drugim suradnicima).