zči.jpg

Za čišću Imotu

Hrvatska volontira 2021

Centar za održivi razvoj

Imotski

Snježana Petrušić

098 540 538

cor.dalmacija@gmail.com

Ul. Bruna Bušića 59, Imotski

Ekološku akciju „Za čišću Imotu“ provodi Centar za održivi razvoj u suradnji s Tehničkom školom Imotski. Planiramo najprije očistiti okoliš imotskih srednjih škola, a potom zasaditi tri masline. Cilj je da čišćenje okoliša škola i sadnja maslina uđu u tradiciju i nastave se provoditi svake godine u okviru lokalnog volonterskog centra.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 01.10.2021. 12:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 15:00

Vrijeme volontiranja : 12 - 15 sati

Ukupno sati: 30.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo sve zainteresirane volontere/ke kojima je čist okoliš na srcu i mogu darovati svojoj zajednici nekoliko sati svog slobodnog vremena da se jave na e-mail adresu cor.dalmacija@gmail.com, na broj telefona 021 410 274 ili 098 540 538. Opis volonterskog mjesta – Za čišću Imotu 1. Naslov volonterskog mjesta Volonter – osoba koja je spremna fizički pomoći u čišćenju okoliša imotskih srednjih škola 2. Mjesto rada: Imotski 3. Učinak volontera Volonter će svojim angažmanom pridonijeti čišćem i urednijim okolišu, te sadnji maslina 4. Odgovornosti i dužnosti volontera - spremnost za provođenje ekoloških akcija čišćenja - Prikupljanje i čišćenje otpada u prirodi - Odvoz prikupljenog otpada te spremanje u za to predviđene kontejnere - Sudjelovanje u pripremi volonterske akcije 5.Potrebne kvalifikacije volontera Poželjne karakteristike volontera su odgovornost, prilagodljivost, dosljednost, spremnost na učenje, afinitet prema ekologiji, empatija. 6.Potrebna prednost - motiviranost za sudjelovanje na zadanoj akciji 7.Opis edukacije koju će dobiti volonter Centar će održati informaciju o volontiranju, pravima i obvezama koje volontiranje podrazumijeva. Centar će uputiti volontera na edukaciju o menadžmentu volontera. Volonter će biti pozvan da se uključi u edukativne aktivnosti koje provodi udruga. Ukoliko volonteru bude potrebna pomoć u razvoju određenih vještina, pružit će mu se mogućnost usvajanja tih vještina (npr. dodatni rad na računalu, rukovanje skenerom, faks uređajem i sl.) 8.Korist koju će volonter dobiva od volontiranja - volonter stječe iskustvo volontiranja i rada u grupi, stječe nove kontakte i širi socijalnu mrežu te je društveno koristan - razvija svoje komunikacijske i socijalne vještine - stječe prilike sudjelovanja na edukacijama koje provodi udruga - volonter koji to želi, ima pravo na potvrdu o volontiranju i potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem 9.Praćenje rada i evaluacija Evaluaciju rada volontera provodi koordinator (odgovornost u poslu, komunikacija sa drugim suradnicima).