solar_logo.jfif

ASISTENT/ICA PRI ISTRAŽIVANJU JAVNOG MIŠLJENJA

Hrvatska volontira 2021

IKS FESTIVAL

Split

Sandra Marković

0998757693

koordinacija@centar-solar.eu

Ban Mladenova 9

Naziv volonterske pozicije: ASISTENT/ICA PRI ISTRAŽIVANJU JAVNOG MIŠLJENJA

Opis aktivnosti koje će volonter/-ka obavljati:

  • dostavljanje Ankete stanovnicima stare gradske jezgre i njenih kontaktnih zona (Grad Split) temeljem unaprijed pripremljenih anketnih obrazaca,
  • pomoć ispitanicima prilikom ispunjavanja anketnih obrazaca,
  • izvještavanje supervizora o broju obavljenih anketiranja na dnevnoj razini,
  • doprinos unaprjeđenju postupka anketiranja koje pruža provodi organizator volontiranja i time posredni doprinos poboljšanju rada društveno kulturnog centra Solar

Očekivani rezultati/ciljevi:

  • uspješno provedena promotivna kampanja i organizacija događanja

Supervizor/-ica: Koordinator DKC-a SOLAR i Asistentica Koordinatorice DKC Solar (Element 1 – IKS FESTIVAL)

Potrebne vještine: urednost, točnost i snalažljivost.

Način motiviranja:

po završetku volonterskog angažmana, Volonterima će biti uručene zahvalnice za volontiranje u DKC-u SOLAR. Volonterski rad bit će upisan u volontersku knjižicu, a tijekom svih aktivnosti volonteri će imati prilike surađivati sa stručnim timom DKC-a SOLAR na provedbi EU projekta, čiji konačni rezultati će se odraziti na uspješnost kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem revitalizacije kontaktne zone povijesne jezgre grada Splita.

Izvještavanje:

volonter će na mjesečnoj razini Supervizoru dostaviti izvještaj na unaprijed pripremljenom obrascu koji će uključivati sljedeće podatke: datum aktivnosti, opis obavljenog posla, uloženo vrijeme, ukupan broj volonterskih sati za tekući mjesec, dodatne napomene volontera, dodatne napomene organizatora volontera i datum podnošenja izvještaja.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 01.10.2021. 18:00

Kraj volontiranja : 02.10.2021. 12:00

Vrijeme volontiranja : 18-20 i 10-12

Ukupno sati: 12.00

Otvoreno za volontiranje: Umjetnička organizacija IKS Festival je nositelj projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita” (UP.04.2.1.07.0150). Organizaciji su odobrena bespovratna financijska sredstva u iznosu od 1.816.076,50 kuna iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 (15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i 85% iz Europskog socijalnog fonda). Krajnji cilj projekta je da se kroz provedbu aktivnosti i putem javno-civilnog partnerstva revitalizira prostorije drugog kata Ban Mladenove 9 uspostavi društveno kulturni centar u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita, s intencijom da poboljša cirkulaciju kulturne, umjetničke i diskurzivne prakse, sačuva izvorno shvaćanje mediteranskog života u centru grada te omogući građanima da kroz sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu zajednice ostvare vlastite potrebe i interese. Kroz samo dva mjeseca provedbe zanimljivih i inspirativnih aktivnosti centar je okupio značajnu skupinu pojedinaca organizirajući radionice suvremenog plesa, likovnih radionica i tematskih predavanja i interaktivnih radionica čiji fokus je na zdravoj prehrani i prehrani osoba sa posebnim prehrambenim potrebama (celijaklija i dijabetes). U dosadašnjim aktivnostima Nositelja projekta i potporu partnera Grad Splita, Splitsko dalmatinskog društva za celijakiju i Udrugu stanovnika povijesne jezgre grada Splita GET, Centar je posjetilo više od 200 polaznika. U sklopu projekta je osmišljen i volonterski program te je predviđeno uključivanje minimalno 20 volontera koji će kroz vlastiti doprinos zajednici unaprijediti kvalitetu društvenog, kulturnog i umjetničkog života građana. Stoga, ako želite dati svoj doprinos zajednici i pomoći u provedbi projekta koji ima za cilj unaprijediti kvalitetu društvenog, kulturnog i umjetničkog života građana prijavite se za volontersku poziciju: "Asistent/ica pri istraživanju javnog mišljenja".