CNZD.png

Individualni i grupni rad s djecom i mladima - više volonterskih pozicija

Hrvatska volontira 2021

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Osijek

Martina Nikolić

0916020925

martina.nikolic@cnzd.org

Josipa Jurja Strossmayera 1

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu objavljuje poziv na volonterski angažman za tri volonterske pozicije:

1. Volonter/ka u poludnevnom boravku

2. Mentor/ica u projektu „Najbolji ja“

3. Pomoć u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti. 

 

Volonteri Centru predstavljaju vrijedni resurs koji doprinosi kvaliteti rada s djecom i mladima jer se na taj način omogućuje individualni pristup korisnicima, a također se stvara pozitivna atmosfera u kojoj se širi tolerancija i prihvaća različitost. Iz tog razloga, Centar je u stalnoj potrazi za volonterima koji će biti dio našeg tima i koji će se uključiti u rad s korisnicima te pomagati oko provedbe naših programa.

Poziv je namijenjen osobama oba spola, u dobi od minimalno 16 godina nadalje, koje bi postale volonteri u poludnevnom boravku, mentori djeci i mladima u rizičnom socijalnim okruženju ili s problemima u ponašanju te volonteri koji će pomoći u provedbi projektnih aktivnosti. Poželjno je da volonteri budu s područja Slavonije, ali nije uvjet jer je omogućeno uključivanje volontera u online način rada. 

Volonterski angažman traje tijekom cijele školske godine 2021./2022. godine ili duže, a volonteri u dogovoru s djelatnicima sami odlučuju koliko i kada će volontirati. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, volontiranje će biti organizirano online (online pomoć u učenju, online radionice i slično).

Poželjno je da je volonter/ka bude odgovorna, fleksibilna, kreativna i strpljiva osoba, motivirana za rad s djecom i mladima.

Prije uključivanja u volonterski angažman, volonteri prolaze intervju kako bi dobili odgovore na svoja pitanja i edukaciju za specifične volonterske pozicije za koje se prijavljuju.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 29.09.2021. 08:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 08:00

Vrijeme volontiranja : 10:00-12:00

Ukupno sati: 120.00

Otvoreno za volontiranje: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu objavljuje poziv na volonterski angažman za tri volonterske pozicije: 1. Volonter/ka u poludnevnom boravku Mjesto: Osijek, Darda, Vinkovci, Slavonski Brod, Našice, Podgorač, Virovitica, Požega Direktan individualni i grupni rad s djecom u riziku i s problemima u ponašanju Fokus na odgojno-obrazovnom radu 2. Mentor/ica u projektu „Najbolji ja“ Direktan individualni rad s djetetom u riziku ili s problemima u ponašanju Fokus na razvijanju socijalnih vještina i prevenciji ovisnosti 3. Pomoć u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti. Razne aktivnosti u sklopu projekata i programa koje provodimo Promotivne kampanje, administracija i dokumentacija, osmišljavanje i provedba radionica