multiplication-math-facts.jpg

Natjecanje - Tablica množenja

Hrvatska volontira 2021

Srednja škola Duga Resa

Duga Resa

Daniela Marčetić

0958142843

danznanja@gmail.com

Jozefinska cesta 27

Srednja škola Duga Resa sa svojim učenicima iz smjera opća gimnazija za učenike četvrtih razreda osnovnih škola grada Duga Rese organiziraju natjecanje spretnosti korištenja tablice množenja. Natjecanje će se održati u školskoj knjižnici srednje škole.

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 01.10.2021. 10:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 13:00

Vrijeme volontiranja : 10-13

Ukupno sati: 15.00

Otvoreno za volontiranje: