280232064_5525598240806347_6448695114267209509_n.jpg

Požega volontira

Hrvatska volontira 2022

Udruga Oppidum

Požega

Sanja Stojanović

0981763838

info@oppidum.hr

Stjepana Radića 2

Udruga Oppidum i Kulturni Centar Požega u suradnji s Odredom izviđača Požega organiziraju 2 aktivnosti.

U četvrtak 12. svibnja 2022. godine u prostorijama Info centra za mlade Oppidum održati će se radionica na temu volonterstva za mlađu skupinu izviđača.

Nastavno na radionicu u subotu će se provesti eko akcija čišćenja gradskog šetališta "Stari grad" na koju će biti pozvani svi građani. Za vrijeme čišćenja, za najmlađe će biti organizirana radionica kreativnog recikliranja, kojom se djeci želi stvoriti navika recikliranja, tako da ih se educira kako otpadne materijale mogu ponovno upotrijebiti u igri i od njih stvoriti zanimljive kreacije.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 12.05.2022. 18:00

Kraj volontiranja : 14.05.2022. 13:00

Vrijeme volontiranja : 18-20, 10-13

Ukupno sati: 100.00

Otvoreno za volontiranje: