test

Čišćenje okoliša od infektivnog otpada - Kapetanski park

Hrvatska volontira 2017

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat

Zadar

siniša Kabić Peters

095 9021749

udrugaporat@gmail.com

Ilije smiljanića 2

Akcije čišćenja infektivnog otpada od velikog su interesa za cijelu lokalnu zajednicu jer se vodi stalna briga o tome da odbačeni infektivni otpad bude uklonjen kao i što se vodi velika briga o ispravnoj dispoziciji istog u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Zadar. Udruga Porat već tradicionalno za obiljeđavanje Manifestacije Hrvatska volontira organizira akcije čišćenja infektivnog otpada te smo i ove godine odlučili organizirati jednu trakvu akciju i to u Kapetanskom parku. Akcijama čišćenja smanjuje se mogućnost slučajnog uboda građana na odbačene igle i šprice, a time i mogućnost zarazre krvlju prenosivim bolestima.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 24.05.2017. 17:00

Kraj volontiranja : 24.05.2017. 19:00

Vrijeme volontiranja : 17:00 - 19:00

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: