22.5.

PRIKUPLJANJE ODJEĆE I NAMIRNICA ZA POTREBITE

Hrvatska volontira 2017

Udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka

Rijeka

Ana Martinez di Monte Muros

051-371-062

klub.nada.rijeka@gmail.com

Milana Smokvine Tvrdog 5-1

Dana 22. svibnja u vremenu od 09.00 - 16.00 sati, članice Udruge Nada odazvale su se pozivu da doniraju hranu i ostale potrepštine u sklopu manifestacije Hrvatska volontira. Poziv je naišao na interes naših članica, te smo prikupljenu hranu donirali Socijalnoj samoposluzi Rijeka. Volonteri su bili uključeni u organizaciju i provedbu ove aktivnosti.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 22.05.2017. 09:00

Kraj volontiranja : 22.05.2017. 16:00

Vrijeme volontiranja : 9,00 - 16,00

Ukupno sati: 105.00

Otvoreno za volontiranje: