volonterke.jpg

VOLONTIRANJE U KBC-U RIJEKA - ODJEL KIRURGIJE

Hrvatska volontira 2017

Udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka

Rijeka

Ana Martinez di Monte Muros

051-371-062

klub.nada.rijeka@gmail.com

Krešimirova 42

Dana 24. svibnja u vremenu od 17.00 - 19.00 sati volonterke Udruge Nada koje su fizički i psihički rehabilitirane pružale su emocionalnu i praktičnu pomoć novim bolesnicama na odjelu kirurgije KBC-a Rijeka. U volontiranju su sudjelovale dugogodišnje volonterke kao i tri nove volonterke koje su ove godine prošle potrebnu edukaciju. 

Broj volontera : 6

Početak volontiranja: 24.05.2017. 17:00

Kraj volontiranja : 24.05.2017. 19:00

Vrijeme volontiranja : 17,00-19,00

Ukupno sati: 12.00

Otvoreno za volontiranje: