18763026_10212782068769261_209833149_n.jpg

Uređenje okoliša Društvenog centra

Hrvatska volontira 2017

Projekt građanske demokratske inicijative

Beli Manastir

Mirela Alagić

031 702 088

projekt.grad@os.t-com.hr

Joszefa Antala 3

U petak 26.5.2017. godine od 8.00 -15.00, u sklopu manifestacije "Hrvatska volontira", udruga Projekt građanske demokratske inicijative iz Belog Manastira organizirala je akciju čiščćenja i uređivanja okoliša Društvenog centra koji je dom 5 nevladinih organizacija. U samoj akciji sudjelovali su zaposlenici udruge i 7 volontera. Volonteri su odradili ukupno 49 volonterskih sati.

Broj volontera : 7

Početak volontiranja: 26.05.2017. 08:00

Kraj volontiranja : 26.05.2017. 15:00

Vrijeme volontiranja : 8-15

Ukupno sati: 49.00

Otvoreno za volontiranje: