ruža

Edukativna radionica za najmlađe

Hrvatska volontira 2017

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai

Dubrovnik

Sandra Dubravčević

0958256883

ured.vcd@gmail.com

Ulica od puča 6

U četvrtak u vremenu od 10 do 11:30 h održana je radionica za učenike 4. r OŠ M. Getaldića u prostorijama Dubrovačkih knjižnica. Radionicu je provelo 4 učenika Pomorsko - tehničke škole i njihova prof.hrvatskog jezika Silvija Popović. Tema radionice bile su vještine pomoraca, pa su djeca naučila vezati užad, koristiti prsluk za spašavanje i ružu vjetova. U realizaciji radionice pomogli su Dubrovačke knjižnice, OŠ M. Getaldića i Pomorsko - tehnička škola Dubrovnik.

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 25.05.2017. 10:35

Kraj volontiranja : 25.05.2017. 11:35

Vrijeme volontiranja : 10:35-11:30

Ukupno sati: 7.30

Otvoreno za volontiranje: