Hrabri telefon

Hrabri telefon, udruga

Đorđićeva 26

Vesna Katalinić

01 3793 000

medo.jpg Telefonsko savjetovanje djece i roditelja
18.05.2015. 09:00
Zagreb

Hrabri telefon za djecu (116 111) je mjesto gdje djeca mogu govoriti o svojim osjećajima, situacijama koje ih čine zbunjenima te situacijama zbog kojih stječu dojam da se njihova prava krše na bilo koji način. Linija je prvenstveno namijenjena  djeci  koja osjećaju da ih netko iz njihove okoline na bilo koji način zlostavlja ili zanemaruje.

Hrabri telefon za mame i tate  (0800 0800)  je mjesto gdje roditelj može razgovarati o svim nedoumicama vezanim uz pozitivan psihosocijalni razvoj djeteta. Linija je mjesto gdje roditelj može očekivati podršku i savjet s područja kompetentnog roditeljstva, poboljšanja komunikacije s djetetom ili mladom osobom unutar obitelji, kako razgovarati s djetetom o razvodu, svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djeteta te ostalih područja usko vezanih uz zaštitu djetetovih potreba i prava, ali i odgovornosti.

Dinamika provedbe:

Svakim radnim danom u vremenu od 9 do 20 sati linija je otvorena na besplatnom broju telefona za nazivatelje broja 116 111 i broja 0800 0800.Na liniji dežuraju volonteri koji se raspoređuju prema dnevnim smjenama u trajanju od 3 do 4 sata.

102_0323.JPG Dječja kuća Borovje - preventivne radionice za djecu u lokalnoj zajednici
18.05.2015. 16:00
Zagreb

Program prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži koji djeluje u lokalnoj zajednici Borovje (otvoren je i za stanovnike svih dijelova grada Zagreba i uže okolice) pruža djeci starosti od 4 do 18 godina zanimljive, poticajne i kreativne sadržaje usmjerene na primarnu prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih kao i zlostavljanja i zanemarivanja djece i mladih.

 

Preventivne radionice: sadržajno radionice iz područja interesa djece: strani jezici, ples, informatičke,likovne, literarne, dizajnerske, istraživačke itd. sa jednakim preventivnim osnovama usmjerenim na prevenciju neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži te zaštitu od svih oblika nasilja)

 

test Dječja kuća Borovje - individualna Pomoć pri učenju
18.05.2015. 10:00
Zagreb

Dječja kuća Borovje otvorena je svakim radnom danom u vremenu od 10 do 20 sati, preventivne radionice se održavaju većinom u popodnevnim satima dok se individualni susreti održavaju prema dogovoru s korisnicima. 

Individualni susreti pomoći pri učenju: sadrže tehnike učenja, načine učenja različitih gradiva i pristupa učenju s naglaskom na poticanje samopouzdanja i samopoštovanja djeteta.