Udruga Oppidum

Udruga Oppidum, udruga

Cehovska 8 34 000 Požega

Drago Komarić

034 410 098

10411080_1583886178557989_6522989544244729228_n Istraživanje u sklopu projekta "Vrijedim za dvoje"
18.05.2015. 10:00
Požega

Projekt "Vrijedim za dvoje" temeljen je na strukturiranom dijalogu između mladih i donosioca odluka s područja 4 slavonske županije - Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske. Točnije, u projekt je s jedne strane uključeno 100 mladih bez obzira imaju ili nemaju volonterskog iskustva i jesu li ili nisu aktivni građani u svojim lokalnim zajednicama, a s druge strane u ulozi donosioca odluka, 50 predstavnika iz  4 Lokalna partnerstva za zapošljavanje i 5 predstavnika većih poslodavaca iz ciljane regije. Projekt će se u suradnji s još 4 organizacije civilnoga društva - Volonterski centar Osijek te P.G.D.I. iz Osječko-baranjske, Udruga Oppidum iz Požeško-slavonske te Informativno-pravni centar iz Brodsko-posavske županije, provesti u trajanju od 8 mjeseci na području 4 županije istočne Hrvatske. Projekt je podijeljen u 3 faze (pripremna, glavna i nastavna), a svaka od njih značajna je za postizanje projektnih ciljeva koji su usmjereni ka podizanju opće svijesti kod građana, prvenstveno kod mladih, o važnosti i vrijednosti sudjelovanja u volonterskim programima, doprinosu zajednici, ali i mogućnostima za osobni i profesionalni razvoj koji se pruža kroz volontiranje, te podizanju svijesti kod poslodavaca o važnosti prepoznavanja i vrednovanja volonterskog angažmana te kompetencija stečenim volontiranjem u svrhu lakšeg uključivanja volontera na tržište rada. Također cilj projekta je potaknuti i širu mrežu relevantnih dionika, prvenstveno članova lokalnih partnerstava za zapošljavanje te medija, na aktivno promoviranje i sudjelovanje u razvijanju volonterskih programa i strategija usmjerenih na jačanje motivacije poslodavaca u prepoznavanju volonterstva i uključivanju volontera na tržište rada. Kako bi postigli navedene ciljeve, tijekom projekta će se provesti istraživanje s 1500 mladih i 250 poslodavaca, a potom na temelju rezultata istraživanja organizirati odvojeno 5 fokus grupa s mladima i 5 fokus grupa s donosiocima odluka te jedna zajednička fokus grupa na kojoj će se pridružiti predstavnici 5 većih poslodavaca s područja istočne Hrvatske. Sumirani zaključci i preporuke fokus grupa, te ciljano izrađeni promotivni materijali, bit će diseminirati širom regije kako bi se postigao širi utjecaj projekta na ciljane skupine, osnažilo prepoznavanje i vrjednovanje volonterstva u praksi, a posebice među poslodavcmima, te utjecalo na strateške promjene  u odnosu prema volonterstvu i vrjednovanju volontera u svrhu lakšeg uključivanja na tržište rada, kroz izradu novih mjera u okviru Županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala.

Za vrijeme akcije Hrvatska volontira od 18. do 23. svibnja 2015. provodit će se u projektu sljedeće na području PSŽ:
 
- Pozivanje i uključivanje volontera u pripremne aktivnosti, posebice u izradu upitnika o volonterstvu
- Izrada upitnika za istraživanje na temu volonterstva i vrjednovanja volonterstva u praksi
- odabir 10 volontera koji će provoditi istraživanje
- provedba istraživanja na uzorku od 300 mladih i 50 poslodavaca

test Pružanje podrške mladim nezaposlenim osobama pri traženju zaposlenja
25.05.2017. 11:54
Požega

To je novi način pružanja podrške nezaposlenima, posebice mladima, kroz intenzivan 3-dnevni program aktivnog rada na traženju posla, razvoju vještina i znanja na tržištu rada. Kroz edukaciju  dobiva podrška profesionalaca i grupe drugih nezaposlenih koji su u sličnoj situaciji a s kojima će se zajedno radit na dobivanju posla.

_20180503_095838.JPG Pokreni se! Volontiraj!
21.05.2018. 08:00
Požega

Udruga Oppidum u suradnji s Volontersko kreativnim klubom Obrtničke škole organizira akciju uređenja dječjeg igrališta Mi-udruge roditelja i osoba s poteškoćama u razvoju. Planirana akcija je jedna u nizu aktivnosti u sklopu projekta "Pokreni se! Volontiraj" koju Udruga Oppidum uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, provodi s partnerima udrugom Zvono iz Belišća, Gradom Požega i Požeško-slavonskom županijom. Cilj projekta je povećati broj mladih koji volontiraju u lokalnoj zajednici. Tijekom školske godine, mlade se kroz niz edukativnih radionica upoznavalo s vrijednostima i mogućnostima volontiranja, te kakav je njihov utjecaj na osobni razvoj. Na taj ih se način nastojalo potaknuti na aktivniji pristup volontiranju i osvijestiti ih da postanu nositelji promjena u lokalnoj zajednici.

U sklopu ove aktivnosti planira se košnja dječjeg igrališta te popravak i bojanje sprava za igru. Glavni nositelji aktivnosti biti će volonteri Obrtničke škole Požega, zanimanje soboslikar, koji će na ovaj način promicati svoju struku, ali i osjetiti kako društveno koristan rad može pozitivno utjecati na njih same. Podršku u radu pružit će im štićenici udruge Mi koji će se družiti s volonterima i bodriti ih u njihovim aktivnostima.

Akcija je planirana za ponedjeljak, 21.05.2018. u periodu od 8:00 do 12:00 sati na adresi Hrvatskih branitelja 11a, 34000 Požega.

11223661_850075451741493_7529638923997163218_n.jpg Park za SVE
26.05.2018. 09:00
Požega

Udruga Oppidum organizira akciju uređenja parka za pse koji vode volonteri Udruge za zaštitu životinja Sirius. Planirana akcija jedna je u nizu aktivnosti u sklopu projekta "Pokreni se! Volontiraj" koju Udruga Oppidum uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, provodi s partnerima udrugom Zvono iz Belišća, Gradom Požega i Požeško-slavonskom županijom. Cilj projekta je povećati broj mladih koji volontiraju u lokalnoj zajednici. Tijekom školske godine, mlade se kroz niz edukativnih radionica upoznavalo s vrijednostima i mogućnostima volontiranja, te kakav je njegov utjecaj na osobni razvoj. Na taj ih se način nastojalo potaknuti na aktivniji pristup volontiranju i osvijestiti ih da postanu nositelji promjena u lokalnoj zajednici.

U sklopu ove aktivnosti planira se košnja parka za pse te popravak i bojanje sprava pse. Akcija je planirana za subotu, 26.05.2018. u periodu od 9:00 do 13:00 sati na prostoru parka za pse koji je smješten u odvojku Osječke ulice iza šetnjice uz rijeku Orljavu u Požegi.

33617009_1974694349230105_8391370037633482752_n.jpg PARK ZA PSE
23.05.2019. 10:00
Požega

U suradnji s Volontersko kreativnim klubom Obrtničke škole planira se nastavak uređenja Parka za pse koji vode volonteri Udruge za zaštitu životinja Sirius. U sklopu ove aktivnosti planira se uređenje prilaza parka za pse, izrada pokaznih tabli te popravak i bojanje sprava za igru pasa, te klupa za vlasnike. Prethodno će učenici Obrtničke škole Požega zanimanja stolari i soboslikari od drvenog materijala izraditi i oslikati pokazne table koje će zamijeniti uništene, kako bi novi korisnici parka lakše pronalazili put do njega. Akcija se provodi uz podršku Grada Požega, čija će komunala služba pokositi i raskrčiti okoliš oko prilaza parku.

10527862_349901648496390_3216293779599536964_n.jpg VOLONTERI U JARKU
24.05.2019. 09:00
Čaglin

U suradnji s Eko centrom Latinovac, planira se čišćenje smeća i divljih odlagališta u okolici Latinovca uz cestu prema Požegi. Akciju će svojim sudjelovanjem podržati volonteri Eko centra Latinovac i međunarodni volonteri trenutno smješteni u centru, te lokalno stanovništvo Latinovca. Akcija se provodi uz podršku Općine Čaglin čija će komunalna služba po završetku akcije sav prikupljeni otpad prevesti na službena odlagališta otpada.

Akcija je planirana za petak, 24.05.2019. u periodu od 9:00 do 14:00 sati u Latinovcu.

IMG-71067b8bcf38588e33ca5d995595b70a-V.jpg Društveni Park
26.09.2020. 09:00
Požega

Planira se uređenje tzv. Društvenog vrta u dvorištu zgrade koja je nekoć funkcionirala kao vrtić. Samo dvorište služilo je kao igralište za djecu i mjesto za odmor zaposlenika te se prostire na površini od preko 1800 m2. Dvorište, kao i sprave na igralištu te stolovi i klupe, svakodnevno propadaju zbog nekorištenja. Cilj nam je ponovno oživjeti ovu lokaciju koja predstavlja veliki potencijal i pretvoriti ju u ozazu za igru i odmor. Proces uređenja se planira u nekoliko faza, a započeli bi ga s obnovom klupa i stolova, te sprava za igru, kao i pripremu zemlje za sadnju ukrasnog drveća i voćki. Ovisno o odazivu volontera i dinamici napredovanja radova, planirati će se druge faze uređenja. Prostor bi nakon uređenja otvorili za korištenje široj zajednici, te bi u dnevnim terminima funkcionirao kao kombinacija parka, mjesta za odmor i igru, mjesto koje je prilagođeno i dostupno svim dobnim skupinama.

20211004_085751.jpg Informacija jednako orijentacija
29.09.2021. 10:00
Požega

Informacija jednako orijentacija program je udruge Oppidum koji je kroz trogodišnje razdoblje provedbe osigurao mladima s područja Požeško-slavonske županije pristup objektivnim, razumljivim i pouzdanim informacijama o njima važnim područjima kako bi ih se osvijestilo i osnažilo za uključivanje u gospodarske i društvene procese. Uz informiranje o programima mobilnosti, mogućnostima zapošljavanja, formalnog i neformalnog obrazovanja, veliki je fokus posvećen volonterstvu i mogućnostima volontiranja u lokalnoj zajednici ali i inozemstvu.

U tjednu provedbe kampanje Hrvatska volontira, osmislili smo niz interaktivnih prezentacija na temu kriznog volontiranja koje planiramo provesti za volontere školskih volonterskih klubova lokalnih srednjih škola, korisnike i volontere suradničkih OCD-a te zainteresirane članove lokalne zajednice. 

U doba pandemije i učestalih elementarnih nepogoda, kada je pomoć mnogima bila potrebna, isplivala je nova volonterska snaga ljudi koji su se po prvi puta odlučili volontirati. Edukativnim prezentacijama, želimo istaći neke osnovne specifičnosti u slučajevima kriznog volontiranja, ali i pozitivne primjere iz prakse, kako bi sudionike osvijestili o zakonskim okvirima takvog volontirala ali ih i ohrabrili da se i sami uključe u slične aktivnosti.

280232064_5525598240806347_6448695114267209509_n.jpg Požega volontira
12.05.2022. 18:00
Požega

Udruga Oppidum i Kulturni Centar Požega u suradnji s Odredom izviđača Požega organiziraju 2 aktivnosti.

U četvrtak 12. svibnja 2022. godine u prostorijama Info centra za mlade Oppidum održati će se radionica na temu volonterstva za mlađu skupinu izviđača.

Nastavno na radionicu u subotu će se provesti eko akcija čišćenja gradskog šetališta "Stari grad" na koju će biti pozvani svi građani. Za vrijeme čišćenja, za najmlađe će biti organizirana radionica kreativnog recikliranja, kojom se djeci želi stvoriti navika recikliranja, tako da ih se educira kako otpadne materijale mogu ponovno upotrijebiti u igri i od njih stvoriti zanimljive kreacije.