Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

Udruga za promicanje kreativnosti Merlin, udruga

Pula Gajeva 3

Sofija Apostolovski

0917894481

test Pomoć u učenju engleskog jezika
20.05.2015. 14:00
Pula (Pola)

Učenicima koji pohađaju osnovnu školu, a lošijeg su imovinskog statusa te nemaju mogućnost uključiti se u vannastavne aktivnosti iz grada Vodnjana i okolice, pretežito pripadnicima romske manjine pružamo dodatnu nastavu iz engleskog jezika i ostalih općih predmeta. Pomoć u učenju engleskog jezika provodi se jednom tjedno, svake srijede od 14 - 16h, a upisano je 18 djece koja pohađaju od 5 do 8 orazreda osnovne škole. Većim dijelom pomažemo im u pisanju domaće zadaće te u pripremi za ispite i prema potrebi popravne ispite. U tu aktivnost uključeni su volonteri iz studentske organizacije AIESEC Pula koji uz voditeljicu pomažu djeci.