LAG POSAVINA

LAG POSAVINA, udruga

Stjepana Radića 117 Brodski Stupnik 35253

Suzana Lesan

0917877204

HRVA.jpg Organiziranje akcije uređenja i preseljenja mjesne knjižnice
19.05.2015. 15:00
Brodski Stupnik

LAG Posavina će organizirati i provesti akciju uređenja i preseljenja mjesne knjižnice u Općini Brodski Stupnik, 19. i 20.05.2015.g. u poslijepodnevnim sati od 15:00 do 20:00 sati. Akciju uređenja i preseljenja knjižnice obaviti će 20 aktivnih volontera LAG Posavina i dobrovoljno mještani Općine Brodski Stupnik koji se odazovu na akciju. Vrijeme i datum održavanja akcije će biti  javno promovirano putem web stranica LAG Posavine i Općine Brodski Stupnik, e-mailom te usmenim putem kako bi svi zainteresirani imali priliku sudjelovati u akciji. Akcija će se sastojati od sređivanja i čišćenja novog prostora, slaganje i sortiranje knjiga i prijevoz knjiga na novu lokaciju. Koordinatori volontiranja Suzana Lesan i Ivana Nikolić.