Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja

Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja, udruga

Lošinjskih brodograditelja 33

Bojana Genov

051233295

DSC05964 Moj suhozid
09.05.2015. 09:00
Mali Lošinj

U velikom dvorištu Osnovne škole Maria Martinolića gradimo suhozid koji će ograditi budući školski vrt. Gradnja zidanja u suho, bez veziva, tradicionalan je način zidanja u primorskom kršu, koji ispunjava više različitih svrha: čisti tlo od kamenja, štiti tako očišćeno tlo od erozije i vjetrova, postavlja granicu nekog terena. Suhozid je prekrasan način intervencije u okoliš i jedna od prepoznatljivih značajki jadranskog pejzaža. Ministarstvo kulture vještinu zidanja u suho proglasio je nematerijalnim kulturnim dobrom, pa naša volonterska akcija ispunjava dva cilja - osnovnoj školi uljepšava okoliš, ali i afirmiramo mjeru zaštite nematerijalnog dobra populariziranjem i obukom za vještinu zidanja na tradicionalni način pučke arhitekture.  

Budući da je zidanje kamenom sakupljenim u okolišu dugotrajan posao za strpljive, volonterska akcija trajat će sve do kraja svibnja. Pretpostavljeno vrijeme za dovršenje ograde je šest trosatnih akcija za grupe 10-15 volontera. Volonteri različitih dobi na njima prikupljaju kamen u okolišu, postavljaju ga na hrpe dostupne graditeljima, pripremaju usjek u tlu za postavljanje temelja te zidaju slažući kamen na kamen tako da fino prianja jedan uz drugi, bez pomicanja i mogućnosti ispadanja. 

DSC08560.JPG Izrada skulpture - klupe
16.05.2016. 14:00
Mali Lošinj

Na malom trgiću izradit ćemo mozaičnu klupu kako bi se tamo mogli zadržavati nonice kad idu u crkvu, turisti i ostali namjernici. Klupa izražava dobrodošlicu, poziva na dokolicu bez troškova i simbolizira našu brigu za zajednicu.

klupa Mozaik na klupi za Plavi svijet
24.05.2017. 10:00
Mali Lošinj

Klupa znači dobrodošlicu, mjesto za odmor i za druženje. U turističkom mjestu, gdje je sve jako komercijalizirano i sve se plaća, klupa u javnom prostoru poručuje i da je dostupna svima.

Za one koji na njoj rade mozaik klupa je prilika za kreativnost, za druženje, mjesto gdje se ostavlja trag i poruka.

Ovaj tjedan radimo još jednu od naših mozaičnih klupa ispred udruge Plavi svijet u Velom Lošinju. Plavi svijet proučava i štiti dupine i ostali morski svijet, a mi na ovaj način pozivamo na podršku njima i brigu o morskom svijetu.