Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, druga neprofitna organizacija

Riva 8 Pula

Maja Marić

052 212 938

10.JPG Uređenje dvorišnog prostora Škole za odgoj i obrazovanje u Puli
20.05.2016. 10:00
Pula (Pola)

Ova akcija organizirana je od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva uz potporu javnog poduzeća Pula Herculanea d.o.o. U okviru akcije uredit će se dvorišni prostor Škole za odgoj i obrazovanje u Puli koju pohađaju djeca i mladi s poteškoćama u razvoju. Akcija obuhvaća uređenje zelene površine (košnju, uklanjanje pokošene trave, iskopavanje nekoliko panjeva kako bi se stvorio prostor koji će đaci kasnije moći uljepšati cvijećem) te farbanje 40ak metara duge prednje ograde.
 

Hrvatska Korporativnim volontiranjem do bolje zajednice
29.09.2021. 09:00
Pula (Pola)

Ova volonterska akcija organizirana je od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva uz potporu nekoliko dionika: Dječji Vrtić Maslačak Pula, Natura Histrica, Svijet biljaka d.o.o., Max City d.o.o. te Brioni d.o.o. U okviru prvog dana akcije sa djecom iz vrtića, uz pomoć djelatnika vrtića i volontera Zaklade, pripremit će se i izgraditi hotel za kukce. Tada će predstavnica Natura Histrice održati djeci prilagođeno predavanje o kukcima i važnosti oprašivanja. Sljedeći dan djecu će autobus Brioni d.o.o. zajedno sa izrađenim hotelom za kukce odvesti do Svijeta Biljaka gdje će djeca, zajedno sa djelatnicima Svijeta Biljaka i vrtića te volontera iz Zaklade postaviti hotel na prikladno mjesto. Iza toga, djelatnici Svijeta biljaka djeci će održati prilagođeno predavanje o mediteranskom bilju, eteričnim uljima i zdravlju. Nakon provedene akcije će se u Max City shopping centru organizirati izložba fotografija sa volonterske akcije koja će biti izložena 10 dana i prikazivati tijek aktivnosti.
Akcija obuhvaća pripremu materijala za sklapanje hotela, sklapanje samog hotela, prijevoz, dva predavanja, postavljanje hotela, 10-dnevnu izložbu fotografija sa aktivnosti uz pripremne radnje za istu.