Centar za rehabilitaciju Zagreb

Centar za rehabilitaciju Zagreb, druga javna ustanova

Orlovac 2

Venita Mužek

0911640134

20170605_090419.jpg Svibanjski susreti - Likovna kolonija
26.05.2017. 09:00
Zagreb

Centar za rehabilitaciju Zagreb je ustanova socijalne skrbi u nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih koja broji preko 600 korisnika s intelektualnim teškoćama. Sjedište Orlovac kao dio CR Zagreb skrbi o 50-tak korisnika koji su na rehabilitaciji i dnevnom boravku.

U sklopu 38-godišnje tradicije Svibanjskih susreta Centra za rehabilitaciju Zagreb, datuma 26. - 27. svibnja održava se kulturna manifestacija Likovna kolonija, jedinstvena prema svojoj edukativno - humanitarnoj dimenziji. Umjetnici iz cijele Hrvatske okupiti će se kroz dva dana u gostoprimstvu našeg Centra kako bi stvarali radove, ali i pozitivno okruženje. U mnogobrojne  kulturne i sportske aktivnosti uključeni su likovni umjetnici iz cijele Hrvatske, naši i korisnici drugih srodnih ustanova. Cilj je obogatiti život i rad naših korisnika, razviti empatiju i toleranciju, čime se uspješnije nastavlja uključivanje korisnika u život i rad lokalne zajednice.