Centar za građanske inicijative Poreč

Centar za građanske inicijative Poreč, udruga

Partizanska 2 d

Sunčica Damjanović

052452746

vo2go Uređenje školskog dvorišta
23.05.2019. 11:00
Poreč (Parenzo)


Učenici/e,mladi/e volonteri/ke Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč recikliranjem materijala će urediti školsko dvorište. Volonterska akcija je završna aktivnost u sklopu projekta Volontiranje2Go,akciju organizira centar za građanske inicijative Poreč u partnerstvu s Turističko ugostiteljskom školom i društvom naša djeca Poreč. Recikliranjem materijala,panjeva,paleta i plastičnih boca izradit će se vrtni namještaj.